Lokalafdeling Storstrøm


Tidligere arrangementer

Colitis-Crohn foreningen Storstrøm havde lørdag den 10. juni 2017 inviteret medlemmer med pårørende på ’madpakke’besøg i Guldborgsund ZOO og Botaniske Have.

Vi var en pæn flok på 29 i alle aldre. Dejligt vejr, skønne børn og voksne, naturlegeplads, nærgående påfugle, ildelugtende rensdyr, hurtigt løbende geder og ponyer og mange mange andre søde dyr.
 
Haven er løbende blevet renoveret og der sker hele tiden nyt.

Bestemt et besøg værd!

 
 
20.12.2014

Medlemsarrangement 


Indbydelse til nytårsmøde med overlæge Lars Martinsen, Nykøbing Sygehus
 
Af praktiske grunde har vi været nødt til at flytte årets julemøde til januar. Vores kontakt på Nykøbing Sygehus har været i det store udland, og har derfor nyt at fortælle. Emnerne vil blandt andet være de ydre gener som vores sygdomme kan give, såsom øjne, led, hud og meget andet. Derudover vil der som sædvanligt være mulighed for at stille spørgsmål. Dette arrangement vil finde sted:
 
  
Mandag d. 12. januar 2015 kl. 18.30 
Nykøbing F. Sygehus, Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F
Mødelokale SolsikkenForeningen er vært ved håndmadder, kage, vand, kaffe og te.
 
Alle har adgang til arrangementet, så I er meget velkommen til at tage familie og venner med.

Af praktiske hensyn bedes man tilmelde sig til undertegnede senest torsdag 8. januar 2015 på tlf. 22 93 98 40 eller mail: mofriha@gmail.com
 
Har I ikke allerede gjort det, skal vi opfordre jer til at indsende jeres mailadresse til foreningens kontor på mailadressen info@ccf.dk. Derved kan vi nedbringe portoudgifterne yderligere.
 
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen d. 24. februar 2015 hvor vi afholder generalforsamling.
 
Slutteligt vil vi i bestyrelsen ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
 
På forhåbentlig gensyn d. 12. januar i Nykøbing.

På bestyrelsens vegne

Morten Friis Hansen
Formand

Referat af generalforsamlingen 31. januar 2012 på Nykøbing Sygehus:

Generalforsamlingen blev afholdt på Nykøbing Falster Sygehus, mødelokale Anemonen. Alle havde adgang til arrangementet, mens kun medlemmer havde stemmeret ved generalforsamlingen.

Foruden den bestående lokalbestyrelse var der fremmødt 32 glade medlemmer og andre interesserede.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Formand Morten blev valgt som dirigent, og kunne som sådan konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og har været varskoet via fremsendt brev af den 6. januar 2012 til de enkelte medlemmer, annonceret gennem CCF i november 2011 samt i Fritidsnyt

Herefter blev der aflagt beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode, samt fremlæggelse af revideret regnskab. Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

Der var ikke lagt et fast program for de 3 møder / aktiviteter der i 2012 skal gennemføres ud over generalforsamlingen, så bestyrelsen forespurgte generalforsamlingen om der var nogen forslag / ønsker og følgende kom på banen:

Finde en foredragsholder fra medicinsk afdeling i Køge, hvor auditoriet kan lånes uden omkostninger hertil.

Læge Nathalie fra Mavetarm afdelingen på Herlev sygehus kunne kontaktes for et foredrag over projektet ”Foodmap”.

Ved alle fremtidige arrangementer opfordres alle til at forsøge at lave samkørsel, evt. med lokalafdelingen som koordinator.


Så kom vi til det som kunne være den farlige del af en generalforsamling, nemlig valg til de forskellige poster. Valget gik over al forventning med følgende resultat:

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Morten Friis Hansen, genvalgt for perioden 2012 – 2014
Thorbjørn Andersen, genvalgt for perioden 2012 – 2014
Jan Thestrup, nyvalgt for perioden 2012 – 2014

Valgt af suppleanter
Jørgen Vogelius, nyvalgt for perioden 2012 – 2013 som 1. suppeant
Lene Frier, genvalgt for perioden 2012 – 2013 som 2. suppleant

Valg af revisor
Knud Olesen Braae, ønskede ikke genvalg
Tine Rasmussen, nyvalgt for perioden 2012 – 2013

Valg af revisorsuppleant
Lena Rasmussen, nyvalgt for perioden 2012 – 2013

Stor tak til alle afgående, nyvalgte og genvalgte bestyrelsesmedlemmer.

 


Foredrag efter generalforsamlingen den 31. januar 2012.

Tidligere overlæge fra medicinsk ambulatorium på Nykøbing Falster Sygehus, Jens Rickardt Andersen, fortalte, med baggrund i sin nuværende forskning om kostens indflydelse på vores sygdomme.

Det er ikke muligt at gengive hele foredraget i mindste detalje; men nogen af hovedoverskrifterne var:

I perioder uden aktivitet skal man indtage en ”normal” sund kost.
I perioder med opblussen i tarmen kan man med fordel indtage flydende kost som f.eks. supper og mælkeprodukter.
Under perioder med opblussen skal bakterierne have noget at leve af, hvilket de får fra proteiner fra bl.a. vores muskler. Det er derfor, at et vægttab under opblussen primært går ud over muskelmassen og ikke fedtdepoterne.
Ud over proteiner lever bakterierne også af sukker
For at forebygge at bakterierne ”æder” vores muskler under opblussen skal man forsøge at indtage minimum 1,5 gr. protein pr. kilo legemsvægt pr. dag.
På samme måde skal man indtage mellem 100 og 150 gr. sukker om dagen under opblussen
En måde at få dækket ovenstående behov kunne være at lave en koldskål der indeholdt ovennævnte mængder protein og sukker. Afhængig af kropsvægt vil det medføre at man skal indtage mellem 1,5 og 3 liter koldskål om dagen.

Jens Rickardt Andersen anbefalede at man forsøgte at beregne hvordan opskriften på blandingsforholdet i koldskålen skulle være, når man er i en god periode, så opskriften lå klar når man havde opblussen i tarmen.

På forespørgsel fra mødedeltager omkring fiskeolies indvirkning på ledgener svarede Jens Rickardt Andersen at man kunne prøve at tage 1 gr. EPA pr. døgn i et måned. Hvis man herefter ikke fornemmer nogen bedring, har man ikke glæde af at indtage fiskeolien mod ledgener.


Tusind tak til alle de fremmødte, både medlemmer og (endnu) ikke medlemmer. Det er jeres deltagelse, som gør det sjovt at være med i lokalbestyrelsen.


Julearrangement 1. december 2011 på Nykøbing Sygehus

Første gang vi får mulighed for at mødes bliver til et julearrangement torsdag den 1. december 2011 kl. 19:00 i mødelokalet Anemonen på Nykøbing Falster Sygehus, Fjordvej 15, 4800 Nykøbing Falster. Vi har lavet en aftale med overlæge Lars Martinsen og sygeplejerskerne fra Medicinsk Ambulatorium på Nykøbing Sygehus, der vil præsentere sig selv, og fortælle om det sidste nye indenfor behandlingen af de inflammatoriske tarmsygdomme. Af hensyn til bestilling af kaffe og kage ønskes tilmelding til dette arrangement senest fredag den 25. november 2011 til formand, Morten Friis Hansen, enten pr. telefon eller mail.


Den 21. august 2011 blev der afholdt stiftende generalforsamling i lokalafdelingen Storstrøm. Fra hoved-bestyrelsen deltog kasserer Inger Graversen og Landsformand Bente Buus Nielsen. Der var pænt fremmøde, og det lykkedes at få valgt følgende ind i bestyrelsen. 

Formand: Morten Friis Hansen
Næstformand: Dorte Starzec
Kasserer: Rasmus Pedersen
Sekretær: Thorbjørn Andersen
Suppleant: Lene Frier
Revisor: Knud Olesen Braae