Lokalafdeling Storstrøm

Bestyrelse:

Navn Adresse Telefon / Mail
Formand
 
   
Næstformand
 
   
Kasserer
 
   
Sekretær
 
   
Bestyrelsesmedlem
 
   
1. Suppleant
 
   
2. Suppleant
 
   
Revisor
 
   
Revisorsuppleant
 
   

Navigation