Lokalafdeling Midtvestjylland 


Tidligere arrangementer


Generalforsamling onsdag den 22. februar 2017

Aften startede med Generalforsamling, hvor 2 medlemmer fra den siddende bestyrelse ikke ønskede genvalg, derfor er der pt kun 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppelenter. Efterfølgende var der smørrebrød til de 3 fremmødte fra bestyrelsen.

Bestyrelsen overvejer at afholde et ekstraordinær generalforsamling for evt at finde flere medlemmer til bestyrelse. Ellers blev det bestemt, at bestyrelsen vil udføre det fastlagte program for 2017, såfremt at der er nok tilslutning til de 4 planlagte arrangementer. Herefter vil bestyrelse anmode om at lokalafdelingen fra 2018 bliver sat i bero, medmindre der kommer flere, som gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet.

Aften sluttede efter et par timer.

Generalforsamling tirsdag den 23. februar 2016

Aften startede med Generalforsamling, hvor den siddende bestyrelsen blev, og der kom 2 suppelenter til. Efterfølgende var der smørrebrød og snak omkring bordene.
 
Herefter var der foredrag af sygeplejerskerne Else og Agnete fra medicinsk afdeling på Herning Sygehus, som fortalt om deres arbejde. Deres arbejde består primært af at lave skopier, biopsier og vævsprøver, og det er typisk leverpatienter, ernæringpatienter samt patienter med IBD, som de arbejder med.
 
Når man som patient indlægges, startes der med at blive taget en blodprøve og en afføringsprøve for hurtigt at få stillet en foreløbig diganose. Det er først ved en vævsprøve, at man kan stille en endelig diagnose.
 
På Herning Centralsygehus afholdes der temaaften i april og oktober, hvor der er en aften for Colitis patienter og en aften for Chron patienter samt en fællesaften. På fællesaftenen deltager socialrådgiver fra CCF Maiken Guldborg samt en repræsentant fra CCF lokalafdeling.
 
Sygehuset gør meget ud af samarbejdet mellem patient og sygehus ud fra shared decision making. Som patient kan man altid ringe til sygeplejerskerne mellem 8-10 og aftale en tid til at snakke om at leve med sygdommen, takle hverdagen og hvilke vitaminer og mineraler, som man bør tage som patient osv. Skulle der opstå et akut behov for patienten, så kan der ringes på akuttelefonen frem til kl. 16.00.
 
Herning Centralsygehus har 800 patienter med diagnosen Chron eller Colitis i området.
 
Der blev efterspurgt muligheden for at kunne se sin sygdomsudvikling på baggrund af det spørgeskema, som man udfylder, når man kommer på afdelingen. Det forslag vil sygeplejeskerne tage med.
 
Det var et spændende og oplysende foredrag. Der var 16 medlemmer til denne aften.


Julemøde 10 dec  2015 med hygge i CCF MidtVestJylland

7 mødte op til førset møde i det nye CCF MidtVestJylland og sammen havde vi en hyggelig aften. Gitte og Kirstine fra Kirstine Hardam fortalte om stomityper og tilbehør, hvorefter vi sammen nød lidt julelækkerier og et hyggeligt spil banko.

Tak for en hyggelig aften. Vi glæder os til 2016.
Bestyrelsen​​

Indbydelsen så således ud:
Nu er det snart jul, og vi har fået samlet en ny bestyrelse, så lokalafdeling CCF MidtVestJylland igen er kommet op at stå. Så kom og tilbring en hyggelig aften sammen med ligestillet og hør mere omkring fremtidige arrangementer samt fortæl jeres ønsker til lokalafdelingen.

Mødet finder sted torsdag den 10. december 2015 kl. 19.00.
Mødet er hos Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro.

Vi starter aften med et indlæg fra Kirstine Hardam, som fortæller om deres produkter indenfor sygepleje bl.a. stomiposer.

Efterfølgende vil vi benytte lejligheden til at:
· præsentere jer for den nyopstartet bestyrelse
· informere om den fungerende ”ungegruppe”
· høre om jeres ønsker/forslag til indlæg samt grupper
· fortælle om programmet for 2016
 
Herefter vil der være julebanko til 30 kr pr person med flotte præmier, mens der vil være en kop kaffe/the, æbleskiver, julesmåkager samt frugt og tid til en snak med hinanden.
 
Vi glæder os meget til at se jer.
Bestyrelsen

8. februar 2011 afholdt vi generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde.

Generalforsamlingen var hurtigt overstået under ledelse af en dygtig dirigent.

Hans Jørgen Knudsen aflagde sin sidste beretning som formand. Vi takker Hans Jørgen for mange års tro tjeneste. Heldigvis for den nye bestyrelse har Hans Jørgen lovet at ville være behjælpelig, hvis vi skulle komme i tvivl om noget.

Efter generalforsamlingen fortalte Overlæge Peter Utzon om afdelingen i Herning og deres opbygning, eks. ambulatorium, sygeplejersker, samarbejde med andre afdelinger. Sygeplejerske Else Mikkelsen fortalte så om, hvordan de håndterer patienter, deres samarbejde i hold med lægerne, IBD-skole osv.

Så var der kaffe, hvor snakken gik livligt. Efter kaffen var der mulighed for at stille spørsmål til både Peter Utzon og Else Mikkelsen. Spørgelysten var stor og det var tilfredse deltagere, der tog hjem ca. 21.30

Vi takker for det store fremmøde og håber at se ligeså mange til fremtidige arrangementer. Og stor tak til Birthe (Hans Jørgens hustru) for bagværket - det smagte som sædvanligt dejligt.

På bestyrelsens vegne

Birthe Ravn (sekretær)


Tirsdag den 9/11-2010 blev der afholdt medlemmsmøde og der mødte 34 mennesker op, det var super dejligt at se så mange:-)

Foredragsholder Lotte Vagn Hansen, var super go til at fortælle om det at leve med kroniske smerter, og hvordan man skal prøve at forholde sig til dem og evt få hjælp til at tackle det, da det jo kan være meget svært selv at gøre.

Der blev stillet gode spørgsmål og vi fik nogle gode svar tilbage....Der var positive tilbagemeldinger bagefter, så mon ikke der var nogle der lige skulle have fat i lægen en ekstra gang:-)

Der blev både talt om medicinsk behandling men også om behandling uden medicin som fx med mindfullnes meditation...

Det kan man læse mere om under "kalender" da vi skal have en mindfullnes instruktør til at komme 13. april 2011... husk at melde jer til.

Kh 

Louise Bak refshauge(bestyrelsesmedlem)


Efterårsmøde
Der blev afholdt medlemsmøde d. 4. 11. i Herning.

  • Vær opmærksom på dine tanker-for de bliver til ord
  • Vær opmærksom på dine ord-de bliver til handlinger
  • Vær opmærksom på dine handlinger-for de udvikler sig til vaner
  • Vær opmærksom på dine vaner - for de danner din personlighed
  • Vær opmærksom på din personlighed - for den bliver din skæbne

Det var slutordene fra Vibeke Arensbak ved mødet, hvor mange af medlemmerne fik en humoristisk gennemgang af, hvad kropssprog betyder i vor omgang med andre mennesker. Kropssproget fylder ca. 55% af vor samlede kommunikation, og foredragsholderen viste, hvordan vores kropssprog siger noget om vores livsindstilling, og hvad vi måske siger med ord, men udtrykker noget andet med kroppen - jo vi havde en aften, hvor smilene gang på gang var med til, at vi fik visdomsordene ind i dagligdagen.


Medlemsmøde
Tirsdag den 29. oktober var der medlemsmøde i Kirstine Hardams lokaler i Holstebro.

Overlæge Peter Utzon, Holstebro Sygehus var inviteret til at lægge op til debat, om den fremtidige behandling i Ringkøbing Amt.

Formanden bød velkommen og opfordrede tilhørerne til at komme med kommentarer og spørgsmål til Peter Utzon om de problemer, som patienter og pårørende har, det var nu man havde chancen.

Peter Utzon startede med indlæg.

Emner var bl. a.:

- Hvor hyppig er sygdommene Crohn og colitis?

- Colitis: Der er 7-9 forekomster pr. 100.000 indb. (uændret)
- Crohn: Der er 7 forekomster pr. 100.000 indb. (stigende)


Behandlingen af patienter med disse sygdomme.
Service på Holstebro Sygehus for colitis/Crohn patienter, har det sidste års tid været for dårlig p.g.a. bl.a. lægemangel.
Patienter med sygdommene bruger ofte alternativ behandling.
Patienter satser på både ekspertise og nærhed.
Ofte er der lige så god behandling på lokalsygehuse, som de større sygehuse.
Der var ca. 30 deltagere til mødet, og der var en god spørgelyst.

Debatten gik meget på sygehusstrukturen.

Spørgsmål og kommentarer der meldte sig, handlede bl.a. om :

Hvor skal behandlingen foregå?
Et sted i Amtet, på flere sygehuse, eller hos praktiserende læge?
Er du tilfreds med systemet i dag?
Hvilke krav/ønsker har du til behandlingen fremover?
Kan kontrol ikke lige så godt udøves hos praktiserende læge?
Ønske om direkte kontakt ved problemer eller spørgsmål med overlæge efter hjemsendelse?
Svar: Ambulatoriesygeplejerske er kontaktperson til overlæge.
Samarbejde - sammenlægning eller hvad af Herning og Holstebro Sygehuse?
Ekspertisen vil være højere ved få og store sygehuse, men vil gå ud over nærhed!
Ny "fotopille" er ikke erstatning for endoskopi.
"Frit sygehusvalg" = tilsvarende sygehus.
Vi vil fra Bestyrelsen sige tak til Peter Utzon for sit interessante indlæg og den efterfølgende jordnære debat, som også I aktive deltagere havde stor del i, og vi tror, at mange af de holdninger og meninger, som kom frem, vil blive brugt i patient/sygehus-debatten fremover.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen