Lokalafdeling Midtsjælland

 

Arrangementer


14.06.2016

Medlemsarrangement
for forældre til børn og unge med tarmsygdomme

Torsdag den 29. september 2016, kl. 19:00 – 21:00
på Hvidovre hospital, auditorium 3+4.

Foredrag med overlæge Anders Pærregaard, Hvidovre Hospitals børneafdeling, der generelt vil fortælle om IBD hos børn og unge, samt læge Christian Jacobsen (har skrevet Phd om børne IBD) vil fortælle om sin forskning

​Tilmelding på mail senest søndag den 22. september 2016 på ccf.kbh@gmail.com eller evt. på tlf. 61 38 54 61.

CCF vil i pausen servere frugt og vand til mødedeltagerne.

Familie og pårørende til medlemmer af CCF er altid meget velkomne til at deltage i CCF’s arrangementer. 

NB! Dette arrangement er blevet til i et samarbejde mellem alle CCF’s lokalafdelinger øst for Storebælt, da alle børn og unge øst for Storebælt er tilknyttet Hvidovre hospitals børneafdeling.

Venlig hilsen
CCF øst for Storebælt

 


Indkaldelse til Generalforsamling 2016

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær Generalforsamling 2016 for CCF Midtsjælland således:

Tid: Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 19.30 – 20.30

Sted: Mødelokale 6-7 i Sct. Maria Park, Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde

Dagsorden for Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i 2015
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse
4. Lokalafdelingens forslag til handlingsplan for 2016
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1/2-16)
10. Eventuelt

Mvh bestyrelsen

Øvrige arrangementer:

Medlemmer af CCF i Midtsjælland er som altid meget velkomne til arrangementer i andre lokalafdelinger i CCF. Se her hvilke arrangementer der tilbydes i:
>> København   >> Frederiksborg   >> Vestsjælland   >> Storstrøm