Lokalafdeling København

Referater og andet fra lokalafdelingens bestyrelse


 Årshjul i CCF København, revideret 20. marts 2017 klik her

Referat af bestyrelsesmøder:
Bestyrelsesmøde den 25. april 2016 klik her
Bestyrelsesmøde den 13. juni 2016 klik her