Tidligere Arrangementer:

2017

Medlemsmøde:

Tirsdag den 28. november 2017,
klokken 18.00 på Skot-inn,
Søndre Allé 20, Rønne

Emne:"Kost og Erfaring"
                  

Efter en lille hyggelig middag, hvor der blev udvekslet spise og kosterfaringer, dukkede diatist Bodil Sonne op. Hun er ansat på Bornholms Hospital og har stor erfaring med hvilken indflydelse det har hvad vi spiser. Specielt nævnte hun vores tyktarmens arbejde og reaktioner som meget vigtig.
 

Bodil Sonne kunne ikke anbefale en speciel diæt, da det er individuelt hvordan man reagerer. Men de fleste har problemer med røget, fed eller stærk mad.

Vi fik udleveret og gennemgået et lille kompendium, hvor man særligt skulle være opmærksom. Til slut stillede flere individuelle spørgsmål og fik gode råd, men ellers befinder Bodil Sonne sig på Bornholms Hospital, hvor man kan få fat i hende.
 

Medlemsmøde og generalforsamling 
torsdag den 2. februar 2017, kl. 19.00
i den store mødesal på Bornholms Hospital,
Ullasvej 13, 3700 Rønne.

 

Medlemsmøde: 2. februar kl. 19.00, Bornholms Hospital. 
Lisbeth Munch er sygeplejerske ansat så tidligt som 1985 på Rigshospitalet som sygeplejerske og har derfor en god  baggrund for at eksperimentere med forskellige kreative og alternativ behandlinger, som dog altid sker i forståelse med lægerne.
Med baggrund i kronisk tarmsygdom i familien, fortalte hun hvilke erfaringer hun har gjort sig, med at afhjælpe og lette de udfordringer det giver at leve med en kronisk tarmsygdom.
Hun fortalte om personlige erfaringer med blandt andet: medicinsk behandling, kost, laserakupunktur, Homøopati, TSO (svineparasitter), Lifewave (kosttilskud) og Redox Signalmolekyle (molekyler der støtter kroppens celler).Lisbethe Munch fremviste nogle af de produkter hun har arbejdet med.Generalforsamling 2017:
Referat fra generalforsamlingen
Torsdag den 2. februar 2017, kl. 20.40
I den store mødesal på Bornholms Hospital, Ullasvej 13, 3700 Rønne

Dagsorden:
Pkt. 1:         Valg af dirigent.
                     Jens Aagesen.
 
Pkt. 2:         Formandsberetning for 2016:
Lokalforeningen har i dag 59 medlemmer.

Vi har i året der er gået haft følgende arrangementer:

4. februar 2016, kl. 17,45-18.45, medlemsmøde:
Dr.med. Frank SCHIØDT, Bispebjerg Hospital, fortalte om den nye medicin.
Han fortalte, at der ikke var forskel på virkningen af medicinen, men at der er en stor forskel på prisen
Efter spørgsmål fra salen, gav foreningen kaffe/the og sandwich.

Uge 10: 9. marts til juli 2016: Kursus i Mindfulness startede med 7 deltagere og sluttede i juni måned.
Vi havde i regnskabsåret 2015 søgt Bornholms Regionskommune og fået et tilskud på kr. 3.000. Derudover har vi søgt donation fra Dir. JPA Espersens Fond. Her fik vi kr. 5.000.Vi kunne imidlertid ikke nå at holde kurset i 2015, men fik lov til at overføre dem til 2016.
Kurset startede i uge 10, onsdag den 9. marts 2016, kl. 18.00-20.00 hos Fysioform, Stillelokalet, Højvangen 2, Rønne.
Der er plads til 8-10 deltagere og koster 250 kr. pr. deltager. Der deltog 7.
                            
27. august 2016, kl. 10.00: Medlemstur til Bornholmertårnet ved Dueodde:
I dejligt sommervejr mødtes 10 medlemmer.
Vi fik 1 times guidet rundvisning på museet. Derefter kunne vi selv tage turen op i tårnet og gå rundt og se udstillingerne.
Vi sluttede turen af med at spise smørrebrød, kaffe og kage.

20. oktober 2016, kl. 19.00: Medlemsmøde i samarbejde med COPA, Bornholms afd. 
Her kom Focuscare Denmark ApS og viste og fortalte om deres produkter, bl.a. stomiposer.
Et godt møde med i alt 30 deltagere, som fik svar på de spørgsmål de havde.
Efter mødet var Focuscare vært med kaffe og kage, hvor snakken gik godt og alle var enige om, at vi godt kunne holde et fællesmøde igen.
Beretningen blev godkendt.
 
Pkt. 3:               Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016.
                          Kasserer Jette Engell gennemgik regnskabet.
                          Årets resultat kr. 2.211,85.
                          Kapitalkonto pr. 1. januar 2016: kr. 8.087,28.
                          Regnskabet blev godkendt.
 
Pkt. 4:               Lokalforeningens forslag til en handlingsplan for 2017.
                          Der er ikke udarbejdet handlingsplan for 2017.
 
Pkt. 5:               Valg af bestyrelsesmedlemmer:
                          På valg: Kirsten Westh, Jette Engell og Rene Jensen.
                          Kirsten og Jette ønskede ikke genvalg.
                          Da der ikke fremmødt andre end bestyrelsen,
                          tilbød Kirsten at modtage genvalg for 1 år.
                          Rene Jensen modtog genvalg.
                            
Pkt. 6:                Valg af suppleanter.
                            Birgit Sommer. Genvalgt
Pkt. 7:                Valg af revisor.
                            Jann Poulsen.  Genvalgt.
Pkt. 8:                Valg af revisorsuppleant.
                            Poul Hartmann. Genvalgt.
Pkt. 9:                Indkomne forslag.
                            Ingen indkomne forslag.
Pkt. 10:              Eventuelt.
                           Intet.

                            
 

År 2016

 

Medlemsmødet i oktober:
Focuscare fortæller om produkter.
Torsdag den 20. oktober 2016 havde vi besøg af firmaet Focuscare, og 25 havde taget imod tilbuddet, der blev arrangeret i samarbejde med foreningen COPA.

Direktør  Kaj Lund gav os historen bag firmaet Focuscare og en kort beskrivelse af hvordan firmaet i dag arbejder.

 

Der blev lyttet med stor interesse til Pia Peteresen mange muligheder.


Derefter gennemgik sygeolejerske Pia Petersen de forskellige produkter, med anbefalinger af gode løsningsmuligheder til de problemer, der kan opstå når man har en stomi. 
Fx kan en luftventil eller et stomiskjold være nogle af løsningerne.

 

 Direktør Kaj Lund var flink til at svare på personlige spørgsmål

 

Endelig var der udstilling af forskellige produkter, hvor det var muligt at spørge ind til mere personlige problemer og ønsker.

Der sluttedes med kaffe, hvor Jann Poulsen gav et tip til nogle nye Origano-piller, som specielt ColitisUlcerosa- patienter kunne have glæde af.Medlemstur til Bornholmertårnet
med efterfølgende frokost.

Lørdag den 27. august 2016, klokken 10.00

 


Årets medlemstur gik denne gang til Bornholmertårnet,
det gamle Dueodde Fyr, som nu er indrettet til museum
specielt omkring den kolde krig i 60'erne,
men der er også lidt om krigen under besættelsen på Bornholm.
 
Det blev en meget spændende opæevelse.
Specielt Carl Ilsøes levende måde at fortælle på.
God udsigt fra det høje tårn,
selv om det gav ømme ben dagen efter:-)

 

               

Bagefter blev der hygget med en frokost ude i det fine vejr.
Alt i alt nogle dejlige hyggelige timer.Mindfulness-kursus i 2016:
Kurset startede den 16. marts. Der er 2 timers undervisning i 8 uger.  Der deltager 7 personer. Vi har fået Arbejdsbog-kalender 2016 samt en arbejdsmappe med vejledning og til notater. 
I næste medlemsblad vil der komme en evaluering af kurset. Allerede nu efter anden uge tegner kurset rigtig godt.
 


Medlemsmøde og Generalforsamlingen 
 
Medlemsmøde,
onsdag den 4. februar kl. 17.45 – 18.45:
Dr. med. Frank Schiødt, Bispebjerg Hospital, fortalte om den nye lov om medicin. Fortalte at der ikke var forskel på virkningen af medicinen, men at prisen var der stor forskel på.

Efter spørgsmål fra salen havde vi en pause,
hvor foreningen gav en sandwich og kaffe/the.

Generalforsamling
onsdag den 4. februar kl. 19.15:
- Dirigent Jann Poulsen.
- Formandsberetningen og regnskabet godkendt uden bemærkninger.
- Forslag til handlingsplan for 2016:

Marts-maj: Mindfulness-kursus: marts-maj.
Juni: Folkemødet
Aug./sept.: Guidet tur med efterfølgende spisning
November: Medlemsmøde.

- Valg til bestyrelsen:

Tove Pedersen modtog genvalg.
Da Poul Hartmann ikke ønskede genvalg, stillede Jens Aagesen op og blev valgt.
Suppleant: Birgit Sommer blev foreslået og modtog valg.
Valgt af revisor: Jann Poulsen modtog genvalg.
Valg af revisor suppleant: Poul Hartmann blev foreslået og modtog valg.

 
 


 

År 2015

 

Medlemsmøde
Mandag den 2. november 2015,
kl. 19.00-21.00 i den store sal på
Bornholms Hospital, Ullasvej 13, 3700 Rønne

Denne gang kommer:
Overlæge dr.med. Morten Wøjdemann, Bornholms Hospital
og holder et foredrag omkring:
         Mave/tarm sygdomme og behandlingsmuligheder.
Vi har valgt emnet fordi mange har "ondt i maven" uden at vide hvorfor - hvad kan der gøres - skal jeg gå til min læge?
Tilmelding senest den 26.10.2015 på tlf. 31951801 eller mail:
kirsten.westh@gmail.com.
Mødet er åbent for alle.


29. september 2015
CCF Bornholm i TV2:
Den 29. september 2015 var der optagelse på programmet "Mellem Os".
Kirsten, Tove og Jette deltog.
Aftalen med TV2 var, at vi skulle have en ung med i programmet, men det kunne ikke lade sig gøre.


5. september 2015,
Tur til Ringborgen på Rispebjerg, 
med efterfølgende frokost på Kann restaurant i Åkirkeby:

Vi var 11 forventningsfulde deltagere som mødtes med guiden Mogens.
Det blev nogle lærerige timer i et dejligt efterårsvejr.
Efterfølgende spiste vi en god frokost.
Vi havde nogle hyggelige timer og var enige om, at det var en god ide med at mødes og afslutte med spisning.Folkemødet i Allinge 11.-14. juni 2015:
Vores Landsforening deltog igen i år. De havde telt med diverse aktiviteter.


Ladywalk 2015.

Kirsten Westh takkede Ladywalk for donationerne

Ladywalk 18. maj 2015Start fra Almegårds Kaserne.
Vi havde på Bornholm godt vejr under hele gåturen. Der var forud tilmeldt 1.350 deltagere på Bornholm og 100 tilmeldte sig på dagen. I alt deltog således 1.450 personer, hvilket må siges at være rigtig godt.
På Bornholm var gæstetaleren formanden for Colitis-Crohn Foreningen 
afd. Bornholm, Kirsten WesthFormanden takkede Ladywalk for, at Colitis-Crohn Foreningen, Endometriose Foreningen og Hjerteforeningen var valgt til at modtage donationer i 2015.
Vores lille stand med brochurer var suppleret med livemusik med sanger. Det gav anledning til dans inden gåturen, samt et godt besøg ved standen.
Medlemsmøde torsdag den 12. februar 2015, kl. 20.00:
Balancebasen v/Hanne Poulsen kom og fortalte om Mindfulness. Hvordan vi kan lære at stille skarpt og holde fokus, når vi møder udfordringer i hverdagen (for eksempel en kronisk sygdom).
Hanne gav os et godt indblik i hvad Mindfulness står for, hvordan vi selv kan bruge det i hverdagen. Vi fik indblik i og afprøvet nogle øvelser som kan være gode at bruge når hverdagen er tung.
Der var stor interesse for at vi eventuelt skulle søge at få arangeret et kursus, hvilket bestyrelsen vil undersøge nærmere.Generalforsamling torsdag den 12. februar 2015, kl. 19.00-19.45:
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden med Niels Peter Sode som dirigent.
Formandsberetningen og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Valg af bestyrelsemedlemmer:
Kirsten Westh, Jette Engell og Thorbjørn Andersen  blev alle genvalgt.
Valg af revisor: Jann Poulsen blev genvalgt.


 

År 2014


Medlemsmøde den 4. november 2014:
Emne: Erfaringsmøde.
Som optakt til mødet, viste vi på storskærm filmene med vores ambassadører.
Mange havde ikke set dem før.
Der blev åbnet godt op for spørgsmål, især fra nye medlemmer.
Bestyrelsen havde udarbejdet et spørgeskema til de fremmødte, for at få ideer til kommende møder.
Der kom forslag til: møde med specialister  -  sociale arragementer - fortsat erfaringsmøder m.m.


Tur til Bisonerne i Almindingen, den 13. september 2014:
Vi havde glædet os meget til turen og håbede at se dyrene, hele den store bestand.
......................men vi havde glemt at få solen med os....................................
Vi trodsede dog den regn som kom da vi startede turen.
Os der var mødt op havde en våd, men spændende tur i Almindingen. Vi mødte ikke
bisonokserne (de havde gemt sig for regnen).
Det blev en tur, hvor vi lærte en masse om svampe, selv den sjælne blomkålssvamp
fandt vi.
Vi havde nogle gode tilmer, som vi afsluttede med vores medbragte kaffe og kage.


Medlemsmøde i forbindelse med generalforsamlingen,
fredag den 7. februar 2014, kl. 18.00:
Overlæge dr.med. Frank schiødt, Bispebjerg Hospital, holdt et indlæg omkring Colitis-Crohn og IBD.
Viste med billeder hvor de forskellige sygdomme sidder i tarmsystemet. Fortalte om hvordan lægerne finder frem til diagnosen (kan tage op til 3 år) og hvordan lægerne finder frem til den rigtige medicinbehandling, så patienterne kan få det bedst mulige liv med deres kroniske sygdom.

Han fortalte om forskningen omkring forsøgene med at ændre tarmens flora.
Hvorfor rygning kunne have en god virkning, hvis man har Colitis kunne han ikke forklare, men han anbefalede ikke at man begyndte at ryge, hellere stoppe. Hvis man har Chron skal man stope rygningen.
Sygdommen ka ramme i alle aldre, hans ældste patient er sidst i firserne.
Da Frank skulle nå en flyver hjem, blev der ikke så megen tid til at stille spørgsmål.
Mødet sluttede kl. 18.40.
Deltagerantal: 12.

Generalforsamling fredag den 7. februar 2014, kl. 19.15:
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, med Jann Poulsen som dirigent.
Formandsberetningen og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tove Pedersen og Poul Hartmann blev genvalgt.
Da Jeanette Rasmussen ønskede at udtræde af bestyrelsen, indtrådte suppleant Thorbjørn Andersen i bestyrelsen.
Det var ikke muligt at vælge nye suppleanter. Valg af revisor: Jann Poulsen modtog genvalg. Det var ikke muligt at vælge revisorsuppleant. Der var ingen indkomne forslag.
Under eventuelt kom der forslag om
- at oprette en facebookside for unge på Bornholm ( 15-30 årige)
- at vi holder næste generalforsamling på et kulturelt sted. evt, på Bornholms      Kunstmuseum.
Deltagerantal: 8.


 

År 2013


Medlemsmøde tirsdag den 19. november 2013, kl. 19.00:
Det var et ERFO møde, hvor vi tog udgangspunkt i fremvisning fra foreningens hjemmeside, samt videooptagelserne med Paw Henriksen og Martin Høgsted. Nogle havde ikke set dem før. det var et godt oplæg til et godt ERFO møde.
Deltagerantal: 12.


Medlemsmøde onsdag den 25. september 2013, kl. 19.00:
Foreningens socialrådgiver Maiken Guldborg kom og fortalte om de seneste lovændringer, samt hvad man kan få at hjælp, når man har en kronisk sygdom. Maiken kom vidt omkring, og det er umuligt at nævne det hele. Men viste du, at hvis du er i flexjob nu, gælder din aftale fortsat, Men skifter du arbejdsgiver, kommer du under den nye ordning. Det var et rigtigt godt møde, hvor vi fik meget med hjem. Der var stor spørgelyst.
Deltagerantal: 14.. Der var stor op


Medlemsmøde i forbindelse med generalforsamlingen, torsdag den 14. februar 2013, kl. 19.00:
Overlæge dr.med. Frank Schiødt, Bispebjerg Hospital, holdt et indlæg om Colitis Ulserosa og Morbus Crohn, fortalte om nyheder indenfor sygdommene. Frank Schiødt gil i dybden omkring mave-tarm-sygdommene og følgelidelserne. Det blev demonstreret med billeder og diagrammer. Der var efterfølgende stor spørgelyst bland de fremmødte.
Deltagerantal: 28.


Generalforsamling torsdag den 14. februar 2013, kl. 20.45:
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, formandsberetningen og regnskabet blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Westh og Jette Engel blev genvalgt.
Nyvalgt blev Jeanette Rasmussen (Randi Jensen ønskede ikke genvalg).
Valgt af suppleant: Nyvalggt Thorbjørn Andersen.
Valg af revisor: Jann Poulsen blev genvalgt.
Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen om, at det kunne være en god ide at få registreret alle de bornholmske offentlige toiletter samt eventuelt virksomheder, som giver adgang til deres toiletter. Det er et stort problem her på øen - både for de lokale og for turister, at finde et toilet. Der var stor opbakning fra forsamlingen til, at bestyrelsen arbejder videre med dette.
Deltagerantal: 14.År 2012

Medlemsmøde, torsdag den 15. november 2012:
Reumatolog Henrik Nordin, Rigshospitalet (tilknyttet Bornholms Hospital 10 dag/uge) fortalte om muskelsmerter/behandling/forståelse.
Vi fik en levende beskrivelse af emnet og spørgelysten var stor.
Deltagerantal: 25.

 

Medlemsmøde, fredag den 14. september 2012, kl. 18.00 på Bornholms Hospital:
"Sundhedens Alfa og Omega".
Anne Grete Horneman-Thielcke fortalte om sine erfaringer med kroppens "balance" - regulering af den elektriske balance - plus og minus via urteteer og via kosten.
Vigtigheden ved at få vitaminer og mineraler nok.
I pausen serverese vi tempereret vand m/citron og frisk frugt (Kvickly, Rønne var sponser).
Efter pausen var der ivrig spørgelyst.
Anne Grete gav os alle en uventet oplevelse ved at afslutte med en kort åndedrætsmeditation.
Deltagerantal: 20.

  :

Generalforsamling onsdag den 29. februar 2012, kl. 19.45
(efter medlemsmødet).

Pkt. 1 Valg af dirigent: Jann Poulsen.

Pkt. 2 Formandsberetning:
Tirsdag den 14. juni 2011 havde landsformanden Bente og kasserer Inger, indkaldt til en 
stiftende generalforsamling for at prøve at få afdelingen op at stå på Bornholm.
Der kom ikke særlig mange, men der var 3 personer, mig selv, Kirsten, Jette, der ville
prøve at sætte noget i gang.
Vi sagde allerede dengang at det var tvingende nødvendigt,at der skulle være flere
til at få en bestyrelse op at stå.
Vi holdt et erfaringsmøde den 2. november 2011, og der mødte 8 personer frem.
Dette udover os selv i bestyrelsen.
Der blev lagt pres på at få flere til vores bestyrelse, og Randi ville godt være med.
Godt nok så var vi 4.
Der er dog stadig langt igen til en fuldtallig bestyrelse.Derfor vil jeg håbe at der i aften
Er flere der vil melde sig.
Alle der sidder i vores bestyrelse er på valg, og kan selvbestemme om de ønsker
at fortsætte. Dette afhænger nok af opbakningen fraforsamlingen.
For mit eget vedkommende, så har jeg besluttet at træde ud.Dette skal dog ikke holde jer tilbage.
P.b.v. Jann Poulsen.
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderederegnskab.
Kasseren fremlagde regnskabet og gjorde opmærksom på at dengamle saldo fra tidligere var blevet overført fra Hovedforeningen.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til enhandlingsplan for det næste år.
Bestyrelsen havde ikke nogen handlingsplan da det var uvistom foreningen fortsatte.

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Jann Poulsen modtog ikke genvalg
Kirsten Westh modtog genvalg
Jette Engell modtog genvalg
Randi Jensen modtog genvalg
Ny valgt:
Tove Pedersen
Poul Hartmann.

Pkt. 6 Valg af suppleanter:
Ny valgt Britta Olsson.

Pkt. 7 Valg af revisor:
Ny valgt Jann Pousen.

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant: Ingen valgt.

Pkt. 9 Indkomne forslag: Ingen.

Pkt. 10 Eventuelt intet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig somfølgende:

Kirsten Westh (formand), Jette Engell (kasserer), Randi Jensen (sekretær), Tove Pedersen (bestyrelsesmedlen), Poul Hartmann (bestyrelsesmedlen).

Vi aftalte at udarbejde en handlingsplan på detførstkommende bestyrelsemøde.

Onsdag den 29. februar 2012, kl. 18-19.15 afholdt vi medlemsmøde på Bornholms Hospital.
Vi havde besøg af overlæge dr. Med. Frank Schiødt fra Bispebjerg Hospital (også tilknyttet Bornholms Hospital som speciallæge).
FS fortalte om Crohn og Colitis. Hvor sygdommene forekom ogbehandlingsmulighederne samt følgesygdommene.
Efter indlægget var der mulighed for at stille spørgsmål,hvilket mange benyttede sig af.
Der var et stort fremmøde. Mødet var også åbent for ikke-medlemmer. Vi fik 3 nye medlemmer.

Navigation